0985.028.104 | 0932.274.104
Có VIBER và ZALO - ĐC: 19 ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Bàn trà phòng khách Deco DT10

3.200.000 VNĐ  
Bàn trà phòng khách Deco DT10
Bàn trà phòng khách Deco DT10

Mã sản phẩm : DT10
Quy cách:  bộ gồm 1 bàn trà như hình.

Bà trà phòng khách Deco DT09

2.400.000 VNĐ  
Bà trà phòng khách Deco DT09
Bàn trà phòng khách Deco DT09

Mã sản phẩm : DT09
Quy cách:  bộ gồm 1 bàn trà như hình.

Bàn trà phòng khách Deco DT08

3.200.000 VNĐ  
Bàn trà phòng khách Deco DT08
Bàn trà phòng khách Deco DT08

Mã sản phẩm : DT08
Quy cách:  bộ gồm 1 bàn trà như hình.

Bàn trà phòng khách Deco DT07

2.800.000 VNĐ  
Bàn trà phòng khách Deco DT07

Bàn trà phòng khách Deco DT07

Mã sản phẩm : DT07
Quy cách:  bộ gồm 1 bàn trà như hình.

Bàn trà phòng khách Deco DT06

3.200.000 VNĐ  
Bàn trà phòng khách Deco DT06
Bàn trà phòng khách Deco DT06

Mã sản phẩm : DT06
Quy cách:  bộ gồm 1 bàn trà như hình.

Bàn trà phòng khách DT05

2.800.000 VNĐ  

Bàn trà phòng khách DT05
Bàn trà phòng khách Deco DT05

Mã sản phẩm : DT05
Quy cách:  bộ gồm 1 bàn trà như hình.

Bàn trà phòng khách Deco DT04

2.800.000 VNĐ  
Bàn trà phòng khách Deco DT04
Bàn trà phòng khách Deco DT04

Mã sản phẩm : DT04
Quy cách:  bộ gồm 1 bàn trà như hình.

Bàn trà phòng khách Deco DT03

2.800.000 VNĐ  
Bàn trà phòng khách Deco DT03
Bàn trà phòng khách Deco DT01

Mã sản phẩm : DT01
Quy cách:  bộ gồm 1 bàn trà như hình.

Bàn trà phòng khách Deco DT02

2.800.000 VNĐ  

Bàn trà phòng khách Deco DT02
Bàn trà phòng khách Deco DT02

Mã sản phẩm : DT02
Quy cách:  bộ gồm 1 bàn trà như hình.

Bàn trà phòng khách Deco DT01

2.800.000 VNĐ  
Bàn trà phòng khách Deco DT01
Bàn trà phòng khách Deco DT01

Mã sản phẩm : DT01
Quy cách:  bộ gồm 1 bàn trà như hình.

Kệ TV treo tường Deco TV72

1.690.000 VNĐ  

Kệ TV treo tường Deco TV72
Kệ Tivi treo tường Deco TV72

Mã sản phẩm : TV72
Quy cách:  bộ gồm 1 kệ dưới TV màu đen kết hợp nắp trắng như hình.

Kệ TV treo tường Deco TV71

1.599.000 VNĐ  

Kệ TV treo tường Deco TV71
Kệ Tivi treo tường Deco TV71

Mã sản phẩm : TV71
Quy cách:  bộ gồm 1 kệ dưới TV màu đen kết hợp nắp trắng như hình.

Đồng hồ Khổng Tước Đậu Cành Mai - Món Quà Ý Nghĩa Mừng Tân Gia

1.599.000 VNĐ .
Mã sản phẩm : KT
Quy cách: Bộ đồng khổng tước đậu cành mai như hình .

Kệ Tivi treo tường Deco TV70

1.590.000 VNĐ  

Kệ Tivi treo tường Deco TV70

Mã sản phẩm : TV70
Quy cách:  bộ gồm 1 kệ dưới TV màu gỗ kết hợp nắp trắng như hình.

Đồng hồ trang trí treo tường Deco DHNL337

1.199.000 VNĐ  .
Đồng hồ trang trí treo tường Deco DHNL337

Mã sản phẩm : DHNL337
Quy cách: Bộ đồng hồ công như hình .

Đồng hồ trang trí treo tường DHNL339

1.100.000 VNĐ  .
Đồng hồ trang trí treo tường DHNL339


Mã sản phẩm : DHNL339
Quy cách: Bộ đồng hồ như hình .

Đồng hồ trang trí treo tường DHNL338

890.000 VNĐ  .
Đồng hồ trang trí treo tường DHNL338


Mã sản phẩm : DHNL338
Quy cách: Bộ đồng hồ như hình , cả khung hình chim công dài khoảng 82cm cao khoảng 45cm, dán decal như hình nữa thì kích thước sẽ rộng hơn (có thể kéo dài tới 1m50).

Kệ sách treo tường KS05

1.830.000 VNĐ
 
Kệ sách treo tường KS05

Kệ Sách treo tường Deco KS05

Mã sản phẩm : KS05
Quy cách:  gồm 3 khung uống cong khi xếp lại thành chữ C đường kính khoảng 110cm, sâu 20cm

Kệ TV treo tường Deco TV69

1.830.000 VNĐ  

Kệ TV treo tường Deco TV69
Kệ Tivi treo tường Deco TV69

Mã sản phẩm : TV69
Quy cách:  Kệ dưới TV dài 120 cm , sâu 23cm, bên trên TV gồm các kệ như hình sâu 12cm (bộ không bao gồm đồ trên kệ và đồ dán trên tường, bạn có thể mua thêm)

Kệ TV treo tường Deco TV68

1.999.000 VNĐ  

Kệ TV treo tường Deco TV68
Kệ Tivi treo tường Deco TV68

Mã sản phẩm : TV68
Quy cách:  Kệ dưới TV dài 150 cm , sâu 30cm, 2 bên trên TV gồm các kệ như hình sâu 12cm (bộ không bao gồm đồ trên kệ và đồ dán trên tường, bạn có thể mua thêm)

Kệ TV treo tường Deco TV67

1.510.000 VNĐ    

Kệ TV treo tường Deco TV67
Kệ Tivi treo tường Deco TV67

Mã sản phẩm : TV67
Quy cách:  Kệ dưới TV dài 120 cm , tầng trên sâu 18cm, tầng dưới sâu 20cm, bên trên TV gồm 1 kệ  chữ nhật lồng vào nhau và 2 kệ thẳng như hình sâu 12cm (bộ không bao gồm đồ trên kệ và đồ dán trên tường, bạn có thể mua thêm)

Kệ tv treo tường Deco TV66

1.520.000 VNĐ  

Kệ tv treo tường Deco TV66
Kệ Tivi treo tường Deco TV66

Mã sản phẩm : TV66
Quy cách:  Kệ dưới TV dài 120 cm , sâu 23cm, 2 bên tv là bộ ngôi nhà nhỏ và 2 thanh ngang (bộ không bao gồm đồ trên kệ và đồ dán trên tường, bạn có thể mua thêm)

Kệ tv treo tường Deco TV65

2.350.000 VNĐ  

Kệ tv treo tường Deco TV65
Kệ Tivi treo tường Deco TV65

Mã sản phẩm : TV65
Quy cách:  Kệ dưới TV dài 120 cm , sâu 20cm, bên trên TV gồm 1 kệ như hình sâu 15cm (bộ không bao gồm đồ trên kệ và đồ dán trên tường, bạn có thể mua thêm)

Kệ TV treo tường Deco TV64

2.220.000 VNĐ  

Kệ TV treo tường Deco TV64
Kệ Tivi treo tường Deco TV64

Mã sản phẩm : TV64
Quy cách:  Kệ dưới TV dài 140 cm , sâu 20cm, bên trên TV gồm 4 thanh ngang dài 40cm và 3 ô chữ nhật, 3 ô vuông (bộ không bao gồm đồ trên kệ và đồ dán trên tường, bạn có thể mua thêm)

Kệ TV treo tường Deco TV63

2.390.000 VNĐ  

Kệ TV treo tường Deco TV63

Kệ Tivi treo tường Deco TV63

Mã sản phẩm : TV63
Quy cách:  Kệ dưới TV gồm 1 kệ thẳng dài 90x20cm và 1 kệ 60x20cm, phần bên trên như hình, bên trái sâu 12cm, bên phải sâu 15cm (bộ không bao gồm đồ trên kệ và đồ dán trên tường, bạn có thể mua thêm)

Đồng hồ 3D dán tường T10

385.000 VNĐ  .
Mã sản phẩm : T10
Quy cách: Bộ đồng hồ như hình ,đường kính 100x100 cm.

Đồng hồ 3D dán tường T07

385.000 VNĐ  .
Mã sản phẩm : T07
Quy cách: Bộ đồng hồ như hình ,đường kính 100x100 cm.

Đồng hồ 3D dán tường T01

385.000 VNĐ  .
Mã sản phẩm : T01
Quy cách: Bộ đồng hồ như hình ,đường kính 100x100 cm.

Đồng hồ trang trí treo tường Deco V10

1.160.000 VNĐ  . 
Đồng hồ trang trí treo tường Deco V10
Mã sản phẩm : V10
Quy cách: Bộ đồng hồ như hình ,đường kính 70x70 cm.

Đồng hồ trang trí treo tường Deco DHNL336

1.250.000 VNĐ  .
Đồng hồ trang trí treo tường Deco DHNL336

Mã sản phẩm : DHNL336
Quy cách: Bộ đồng hồ như hình ,dài khoảng 100cm cao khoảng 60cm.
Top