096.480.7052 | 0985.028.104
Có VIBER và ZALO - ĐC: CK1-11 Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội
Hiển thị các bài đăng có nhãn kệ gỗ treo tường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn kệ gỗ treo tường. Hiển thị tất cả bài đăng

Kệ gỗ treo tường Deco KH 36

640.000 VNĐ
Kệ gỗ treo tường Deco KH 36
   .

Kệ gỗ treo tường Deco KH36

Mã sản phẩm : KH35
Quy cách: Gồm 6 thanh ngang (chưa bao gồm  hoa dán và đồ trang trí trên kệ, ko bao gồm bàn ở phía dưới)

Kệ gỗ treo tường Deco KH34

670.000 VNĐ
   .

Kệ gỗ treo tường Deco KH34
Kệ gỗ treo tường Deco KH34


Mã sản phẩm : KH34
Quy cách: Bộ gồm 4 chữ V và 2 thanh ngang dài 60cm, Tất cả sâu 15cm  (chưa bao gồm lá dán tường và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH33

670.000 VNĐ
Kệ gỗ treo tường Deco KH33
   .

Kệ gỗ treo tường Deco KH33

Mã sản phẩm : KH33
Quy cách: Bộ gồm 2 chữ w nhỏ và 2 thanh ngang dài 60cm,  (chưa bao gồm lá dán tường và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH32

550.000 VNĐ
Kệ gỗ treo tường Deco KH32
   .

Kệ gỗ treo tường Deco KH32

Mã sản phẩm : KH32
Quy cách: Bộ gồm 1 bộ chữ nhật lồng và 1 thanh ngang dài 60cm,  (chưa tính vòng tròn dán tường   và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH31

660.000 VNĐ
Kệ gỗ treo tường Deco KH31
   .

Kệ gỗ treo tường Deco KH31

Mã sản phẩm : KH31
Quy cách: Bộ gồm 2thanh ngang và 1 bộ chữ nhật lồng  (chưa tính lá dán tường và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH 30

750.000 VNĐ
Mô tả tìm kiếm
   .

Kệ gỗ treo tường Deco KH30

Mã sản phẩm : KH30
Quy cách: Bộ gồm 3 chữ u và 4 thanh ngang  (chưa bao gồm hoa dán tường và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH 29

800.000 VNĐ
Kệ gỗ treo tường Deco KH 29
   .

Kệ gỗ treo tường Deco KH29

Mã sản phẩm : KH29
Quy cách: Bộ gồm 3 lục giác và 3 thanh ngang dài 60cm,  (chưa bao gồm vòng tròn trang trí và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH28

630.000 VNĐ
Kệ gỗ treo tường Deco KH28

Kệ gỗ treo tường Deco KH28

Mã sản phẩm : KH28
Quy cách: Bộ gồm 3 lục giác và 2 thanh ngang (chưa bao gồm vòng tròn trang trí và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH27

690.000 VNĐ
Kệ gỗ treo tường Deco KH27
   .

Kệ gỗ treo tường Deco KH27

Mã sản phẩm : KH27
Quy cách: Bộ gồm 3 chữ u và 3 thanh ngang, tất cả đều sâu 15cm  (chưa bao gồm hoa trang và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH26

500.000 VNĐ
Kệ gỗ treo tường Deco KH26
   .

Kệ gỗ treo tường Deco KH26

Mã sản phẩm : KH26
Quy cách: Bộ gồm 3 ô vuông và 1 thanh ngang dài 60cm,  (chưa bao gồm hoa dán và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH25

660.000 VNĐ
   .
Kệ gỗ treo tường Deco KH25

Kệ gỗ treo tường Deco KH25

Mã sản phẩm : KH25
Quy cách: Bộ gồm 4 chữ V và 1 thanh ngang tất cả sâu 15.(chưa bao gồm lá dán và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH24

650.000 VNĐ
   .
Kệ gỗ treo tường Deco KH24

Kệ gỗ treo tường Deco KH24

Mã sản phẩm : KH24
Quy cách: Bộ gồm 4 chữ u,dài 60cm, tất cả để sâu 15cm. (chưa bao gồm hoa dán tường và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH23

560.000 VNĐ
   .
Kệ gỗ treo tường Deco KH23

Kệ gỗ treo tường Deco KH23

Mã sản phẩm : KH23
Quy cách: Bộ gồm 3 chữ u và 2 thanh ngang dài 40cm, tất cả để sâu 15cm. (chưa bao gồm vòng trang trí và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH22

590.000 VNĐ
   .
Kệ gỗ treo tường Deco KH22

Kệ gỗ treo tường Deco KH22

Mã sản phẩm : KH22
Quy cách: Bộ gồm 2 chữ L dài 60cm kết hợp 2 thanh ngang dài 60cm,tất cả đều sâu 15cm  (chưa bao gồm đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH21

780.000 VNĐ
   .
Kệ gỗ treo tường Deco KH21

Kệ gỗ treo tường Deco KH21

Mã sản phẩm : KH21
Quy cách: Bộ gồm 3 lục giác kết hợp 3 thanh ngang sâu 12cm (chưa bao gồm vòng tròn trang trí và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH20

510.000 VNĐ
   .
Kệ gỗ treo tường Deco KH20

Kệ gỗ treo tường Deco KH20

Mã sản phẩm : KH20
Quy cách: Bộ gồm 1 bộ chữ U kết hợp với thanh ngang sâu 15cm(chưa bao gồm vòng trang trí và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH19

1.175.000 VNĐ
   .
Kệ gỗ treo tường Deco KH19

Kệ gỗ treo tường Deco KH19

Mã sản phẩm : KH19
Quy cách: Bộ gồm 1 bộ kệ sách như hình sâu 15cm (chưa bao gồm đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH18

530.000 VNĐ
   .

Kệ gỗ treo tường Deco KH18

Mã sản phẩm : KH18
Quy cách: Bộ gồm 2 chữ W kết hợp 2 thanh ngang sâu 12cm (chưa bao gồm lá  trang trí và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH17

650.000 VNĐ
   .
Kệ gỗ treo tường Deco KH17

Kệ gỗ treo tường Deco KH17

Mã sản phẩm : KH17
Quy cách: Bộ gồm 2 chữ L kết hợp 2 thanh ngang (chưa bao gồm đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH16

600.000 VNĐ
   .
Kệ gỗ treo tường Deco KH16

Kệ gỗ treo tường Deco KH16

Mã sản phẩm : KH16
Quy cách: Bộ gồm một bộ chữ ngã kết hợp 2 thanh ngang sâu 15 cm (chưa bao gồm đồ trang trí trên kệ)

Top

chat zalo với Deco zalo pay deco