096.480.7052 | 0985.028.104
Có VIBER và ZALO - ĐC: CK1-11 Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội
Hiển thị các bài đăng có nhãn kệ tv. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn kệ tv. Hiển thị tất cả bài đăng

Kệ TV treo tường Deco TV62

2.750.000 VNĐ
 

Kệ Tivi treo tường Deco TV62

Mã sản phẩm : TV62
Quy cách:  Kệ dưới TV dài 2m , sâu 30cm, bên trên TV gồm 2 thanh ngang sâu 12cm và bên phải là 2 bộ chữ nhật lồng vào nhau sâu 12cm (bộ không bao gồm đồ trên kệ và đồ dán trên tường, bạn có thể mua thêm)

Kệ Tivi treo tường Deco Tv57

1.599.000 VNĐ
 

Kệ Tivi treo tường Deco Tv57

Mã sản phẩm : KH57
Quy cách: Như hình trên (chưa bao gồm vog tường và đồ trang trí trên kệ)

Kệ Tivi treo tường Deco TV56

1.799.000 VNĐ
 
Kệ Tivi treo tường Deco TV56

Kệ Tivi treo tường Deco TV56

Mã sản phẩm : TV55
Quy cách:  Kệ dưới TV dài 1,5m cao 20cm, sâu 30cm, bên cạnh TV gồm 3 thanh ngang sâu 15cm để trang trí  (chưa bao gồm vog tường và đồ trang trí trên kệ)

Kệ Tivi treo tường Deco TV55

1.442.000 VNĐ
 
Kệ Tivi treo tường Deco TV55

Kệ Tivi treo tường Deco TV55

Mã sản phẩm : TV55
Quy cách:  Kệ dưới TV dài 1,2m sâu 20, 2 bên gồm 2 bộ  chữ nhật lồng vào nhau sau 12cm để trang trí  (chưa bao gồm vog tường và đồ trang trí trên kệ)

Kệ Tivi treo tường Deco Tv54

1.450.000 VNĐ
 

Kệ Tivi treo tường Deco Tv54

Mã sản phẩm : KH54
Quy cách: Như hình trên (chưa bao gồm vog tường và đồ trang trí trên kệ)

Kệ TiVi treo tường Deco Tv 53

2130.000 VNĐ

Kệ TiVi treo tường Deco Tv 53

Kệ Tivi treo tường Deco Tv53

Mã sản phẩm : TV53
Quy cách: Bộ gồm 2 ô van phun màu, 6 ô vuông  (chưa bao gồm hoa dán trên tường và đồ trang trí trên kệ)

Kệ Tivi treo tường Deco Tv 52

1.520.000 VNĐ
 
Kệ Tivi treo tường Deco Tv 52

Kệ Tivi treo tường Deco Tv52

Mã sản phẩm : KH50
Quy cách: Bộ gồm 1 ô van phun màu, 2 hình chữ nhật và 2 ô vuông nhỏ  (chưa bao gồm hoa dán trên tường và đồ trang trí trên kệ)

Kệ Tivi treo tường Deco TV51

2090.000 VNĐ
   .
Kệ Tivi treo tường Deco TV51

Kệ TV treo tường TV51

Mã sản phẩm :TV 51
Quy cách: Bộ kệ gỗ như hình (chưa gồm đồ trang trí trên kệ)

Kệ Tivi treo tường TV50

2.199.000 VNĐ
   .
Kệ tivi treo tường TV50

Mã sản phẩm : TV50
Quy cách: Bộ gồm 4 thanh ngan sâu 20, 2 cục ô van phun 2 màu, bộ chữ LOVE, 4 ô vuông và 1 thanh ngang trên tivi (ko bao gồm vòng gỗ trang trí và đồ trang trí)

Kệ TV treo tường TV49

1.089.000 VNĐ
   .
Kệ TV treo tường TV49
Kệ TV treo tường TV49

Mã sản phẩm : TV49
Quy cách: Bộ gồm 1 khung như hình, dài 120cm, sâu 25cm, cao 20cm

Kệ TV treo tường TV48

1.689.000 VNĐ
   .
Kệ TV treo tường TV48
Kệ TV treo tường TV48

Mã sản phẩm : TV48
Quy cách: Bộ gồm 2 khung # lệch sâu 12cm để 2 bên TV, 1 thanh ngang dưới TV sâu 20cm, 2 cục ô van bo trong ngoài phun sơn 2 màu như hình.

Kệ TV treo tường TV47

1.249.000 VNĐ
   .
Kệ TV treo tường TV47
Kệ TV treo tường TV47

Mã sản phẩm : TV47
Quy cách: Bộ gồm 1 thanh ngang trên TV sâu 15cm, 2 thanh ngang dưới TV sâu 20cm, 2 cục ô van bo trong ngoài sâu 20cm phun 2 màu như hình.

Kệ TV treo tường TV46

1.999.000 VNĐ
   .
Kệ TV treo tường TV46
Kệ TV treo tường TV46

Mã sản phẩm : TV46
Quy cách: Bộ gồm 2 khung chữ # đều, 2 thanh ngang trên TV sâu 12cm, 2 thanh ngang dưới TV sâu 20cm, 2 cục ô van bo trong ngoài sâu 20cm phun sơn 2 màu như hình

Kệ TV treo tường TV45

1.649.000 VNĐ
   .
Kệ TV treo tường TV45

Mã sản phẩm : TV45
Quy cách: Bộ gồm 1 thanh ngang dưới chữ LOVE, chữ LOVE, 4 khung vuông sâu 12cm, 2 thanh dưới TV sâu 20cm, 1 cục ô van bo trong ngoài phun sơn 2 màu như hình.

Kệ TV treo tường TV43

1.599.000 VNĐ
   .
Kệ TV treo tường TV43

Kệ TV treo tường TV43

Mã sản phẩm : TV43
Quy cách: Bộ gồm 1 khung như hình, 2 ngăn kéo, dài 130cm, sâu 25cm, cao 18cm, 1 chữ khung chữ C như hình

Kệ TV treo tường TV42

1.309.000 VNĐ
   .
Kệ TV treo tường TV42
Kệ TV treo tường TV42

Mã sản phẩm : TV42
Quy cách: Bộ gồm 4 thanh ngang sâu 15cm bên TV và 1 thanh sâu 20cm dưới TV, 2 cục ô van phun 2 màu như hình.

Kệ TV treo tường TV41

1.339.000 VNĐ
   .
Kệ TV treo tường TV41
Kệ TV treo tường TV41

Mã sản phẩm : TV41
Quy cách: Bộ gồm 2 thanh ngang 2 bên sâu 15cm, 2 thang ngang dưới TV sâu 20cm, 2 cục ô van bo trong ngoài sơn 2 màu như hình. 

Kệ TV treo tường TV40

1.479.000 VNĐ
   .
Kệ TV treo tường TV40
Kệ TV treo tường TV40

Mã sản phẩm : TV40
Quy cách: Bộ gồm 3 khung hình vuông sâu 12cm, 2 thanh sâu 20cm, 2 cục chữ nhật bo ngoài sơn 2 màu như hình.

Kệ TV treo tường TV39

1.229.000 VNĐ
   .
Kệ TV treo tường TV39
Kệ TV treo tường TV39

Mã sản phẩm : TV39
Quy cách: Bộ gồm 3 thanh ngang bên cạnh TV sâu 15cm, 1 thanh ngang dưới TV sâu 20cm, 2 cục ô van bo trong ngoài sâu 20cm như hình.

Kệ TV treo tường TV38

1.299.000 VNĐ
   .
Kệ TV treo tường TV38

Mã sản phẩm : TV38
Quy cách: Bộ gồm 2 thanh ngang cạnh TV sâu 15cm, 2 thanh dưới TV sâu 20cm, 2 cục ô van sâu 20cm như hình.
Top

chat zalo với Deco zalo pay deco