096.480.7052 | 0985.028.104
Có VIBER và ZALO - ĐC: CK1-11 Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội
Hiển thị các bài đăng có nhãn kệ gỗ treo tường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn kệ gỗ treo tường. Hiển thị tất cả bài đăng

Kệ gỗ treo tường Deco KH56

630.000 VNĐ
 

Kệ gỗ treo tường Deco KH56

Kệ gỗ treo tường Deco KH56

Mã sản phẩm : KH56
Quy cách: Bộ như hình (chưa bao gồm đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH55

1.680.000 VNĐ
 

Kệ gỗ treo tường Deco KH55

Kệ gỗ treo tường Deco KH55

Mã sản phẩm : KH55
Quy cách: Bộ như hình (chưa bao gồm vòng tròn dán tường và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH54

1080.000 VNĐ
 

Kệ gỗ treo tường Deco KH54

Mã sản phẩm : KH54
Quy cách: Bộ như hình (chưa bao gồm lá trang trí)

Kệ gỗ treo tường Deco KH53

1280.000 VNĐ
 
Kệ gỗ treo tường Deco KH53

Kệ gỗ treo tường Deco KH53

Mã sản phẩm : KH53
Quy cách: Bộ như hình (chưa bao gồm đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH51

880.000 VNĐKệ gỗ treo tường Deco KH51

Mã sản phẩm : KH51
Quy cách: Bộ như hình (chưa bao gồm đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH50

1.620.000 VNĐ
 
Kệ gỗ treo tường Deco KH50

Kệ gỗ treo tường Deco KH50

Mã sản phẩm : KH50
Quy cách: Bộ gồm 2 bộ chữ nhật lồng 3 ô lục giác 4 thanh ngang (chưa bao gồm vòng tròn dán tường và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH49

900.000 VNĐ
 
Kệ gỗ treo tường Deco KH49

Kệ gỗ treo tường Deco KH49

Mã sản phẩm : KH49
Quy cách: Bộ gồm 2 hình chữ nhật to và 4 ô vuông nhỏ (chưa bao gồm lá dán tường và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH48

1.030.000 VNĐ
 
Kệ gỗ treo tường Deco KH48

Kệ gỗ treo tường Deco KH48

Mã sản phẩm : KH48
Quy cách: Bộ gồm 1 bộ chữ LOVE kết hợp 2 thanh ngang (chưa bao gồm trái tim trang trí và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH47

1.250.000 VNĐ
 
Kệ gỗ treo tường Deco KH47

Kệ gỗ treo tường Deco KH47

Mã sản phẩm : KH47
Quy cách: Bộ gồm 6 hình lục giác có hậu kết hợp 2 thanh ngang (chưa bao gồm đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco Kh46

980.000 VNĐ
 
Kệ gỗ treo tường Deco Kh46

Kệ gỗ treo tường Deco KH46

Mã sản phẩm : KH46
Quy cách: Bộ gồm 2 hình chữ nhật to và 2 hình chữ nhật nhỏ bo tròn trong ngoài ở 2 góc (chưa bao gồm đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH45

1080.000 VNĐ
   .

Kệ gỗ treo tường Deco KH45
Kệ gỗ treo tường Deco KH45

Mã sản phẩm : KH45
Quy cách: Bộ gồm 4 thanh ngang và 6 lục giác sâu 12cm (chưa bao gồm vòng tròn trang trí và đồ trang trí trên kệ)

Kệ treo tường Deco KH44

1020.000 VNĐ
   .
Kệ treo tường Deco KH44

Kệ gỗ treo tường Deco KH44

Mã sản phẩm : KH44
Quy cách: Bộ gồm 3 thanh ngang và 2  ô chữ nhật, 4 ô vuông. Tất cả  sâu 12cm  (chưa bao gồm đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH 43

1460.000 VNĐ
   .
Kệ gỗ treo tường Deco KH 43

Kệ gỗ treo tường Deco KH43

Mã sản phẩm : KH43
Quy cách: Bộ gồm 2 khung chữ nhật lồng và 3 ô lục giác, tất cả đều sâu 12cm (chưa bao gồm đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH 42

980.000 VNĐ
   .
Kệ gỗ treo tường Deco KH 42

Kệ gỗ treo tường Deco KH42

Mã sản phẩm : KH42
Quy cách: Bộ gồm 2 chữ  hình chữ nhật to và 2 hình nhỏ (chưa bao gồm đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH35

660.000 VNĐ
 
Kệ gỗ treo tường Deco KH35

Kệ gỗ treo tường Deco KH35

Mã sản phẩm : KH35
Quy cách: Bộ gồm 3 hình chữ nhật lồng kết hợp 2 thanh ngang (chưa bao gồm vòng trang trí và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH40

620.000 VNĐ
Kệ gỗ treo tường Deco KH40

Kệ gỗ treo tường Deco KH40

Mã sản phẩm : KH40
Quy cách: Gồm 2 ô chữ nhật lồng kết hợp 2 thanh ngang  (chưa bao gồm vòng trang trí và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH 41

560.000 VNĐ
Kệ gỗ treo tường Deco KH 41
   .

Kệ gỗ treo tường Deco KH41

Mã sản phẩm : KH41
Quy cách: Gồm 1 bộ thanh lệch đều và 2 thanh ngang  (chưa bao gồm vòng tròn trang trí và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH39

1220.000 VNĐ
   .

Kệ gỗ treo tường Deco KH39

Mã sản phẩm : KH39
Kệ gỗ treo tường Deco KH39
Quy cách: Bộ gồm 3 bộ thăng lệch đều và 2 thanh ngang  (chưa bao gồm vòng tròn trang trí và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco KH38

680.000 VNĐ
   .

Kệ gỗ treo tường Deco KH38
Kệ gỗ treo tường Deco KH38


Mã sản phẩm : KH26
Quy cách: Bộ gồm 2 bộ thanh lệch đều.(chưa bao gồm vòng tròn trang trí và đồ trang trí trên kệ)

Kệ gỗ treo tường Deco Kh37

740.000 VNĐ
Kệ gỗ treo tường Deco Kh37
   .

Kệ gỗ treo tường Deco KH37

Mã sản phẩm : KH37
Quy cách: Bộ gồm 2ô vuông và 3 thanh ngang và 1 hình chữ nhật,  (chưa bao gồm hoa dán và đồ trang trí trên kệ)

Top

chat zalo với Deco zalo pay deco